PLATONIZM co to jest
Definicja PLATONIZM. Co znaczy zawierającej następujące założenia: 1. prymat tego, co najlepsze.

Co to jest PLATONIZM

Definicja PLATONIZM: nazwa doktryny filozoficznej, zawierającej następujące założenia: 1. prymat tego, co najlepsze, nad tym, co realne 2. istnienie duszy i ciała zależnego od niej 3. prymat wiedzy wrodzonej, rozumowej nad zmysłową 4. uznanie sposoby dialektycznej za główną z metod naukowych 5. celem życiowym człowieka powinno być zabieganie o dobra najlepsze, a nie realne czy materialne

Czym jest PLATONIZM znaczenie w Słownik filozofia P .