PLURALIZM co to jest
Definicja PLURALIZM. Co znaczy teoria głosząca, iż rzeczywistość złożona jest z różnego typu bytów.

Co to jest PLURALIZM

Definicja PLURALIZM: jedna z trzech postaci idealizmu, teoria głosząca, iż rzeczywistość złożona jest z różnego typu bytów, charakteryzujących się samodzielnością i odrębnością, stanowiących "świat sam dla siebie"; na przykład Empedokles uważał, iż owe byty to: woda, powietrze, ogień, ziemia; Leibniz natomiast uważał, iż wszystko rozpada się na monady, proste, niepodzielne składniki

Czym jest PLURALIZM znaczenie w Słownik filozofia P .