POINCARÉ HENRI co to jest
Definicja POINCARÉ HENRI. Co znaczy matematyk i astronom, twórca konwencjonalizmu, doktryny.

Co to jest POINCARÉ HENRI

Definicja POINCARÉ HENRI: (1854-1912) - francuski fizyk, matematyk i astronom, twórca konwencjonalizmu, doktryny filozoficznej powstałej w skutku krytyki poznania naukowego, będącej reakcją na XIX-wieczny scjentyzm. W sporze o charakter pewników matematycznych odmawiał racji zarówno empirystom, jak i apriorystom, uważając, iż aczkolwiek aksjomaty matematyki nie pochodzą z doświadczenia, to nie są także ani oczywiste, ani niezbędne, bo istnieje między nimi sposobność wyboru (jak pokazały choćby geometrie nieeuklidesowe), trudno więc mówić o jakimkolwiek a priori. Te pewniki to raczej rodzaj umownej hipotezy, konwencji pełniącej tylko rolę narzędzia opisującego matematyczną rzeczywistość. Za podobne konwencje miał także ogólne, nieweryfikowalne wprost teorie przyrodnicze (w odróżnieniu do empirycznych praw szczegółowych o charakterze obserwacyjnym), takie jak teoria atomistyczna czy teoria falowa. To są tylko mniej albo bardziej dogodne narzędzia, które nie tyle wyjaśniają, ile porządkują fakty. Stąd także możliwa jest przypadek współistnienia kilku konkurujących ze sobą teorii - o przyjęciu którejś z nich decyduje gdyż nie tyle jej prawdziwość, ile wygoda w posługiwaniu się nią. Poglądy Poincarego do skrajności doprowadzili fizyk Pierre Duhem i matematyk Edouard Le Roy - za konwencjonalne uważali wszystkie, nawet szczegółowe prawa naukowe

Czym jest POINCARÉ HENRI znaczenie w Słownik filozofia P .