POSˇG CONDILLACA co to jest
Definicja POSˇG CONDILLACA. Co znaczy przeprowadzona poprzez francuskiego filozofa Condillaca.

Co to jest POSˇG CONDILLACA

Definicja POSˇG CONDILLACA: nazwa eksperymentu myślowego przeprowadzona poprzez francuskiego filozofa Condillaca, który chciał dowieść, iż umysł ludzki jest w swej naturze organem biernym, iż należy go z tego względu uznawać jedynie za pojemnik wrażeń zmysłowych, doznawanych i zapamiętanych, iż funkcje umysłu wywodzą się jedynie z wrażeń, nie są zatem jego naturalną własnością. Eksperyment polegał na wyobrażeniu sobie posągu wyposażonego jedynie w zmysł powonienia, co miało dowieść, iż ta własność umysłu wystarcza, aby rozwinęły się inne funkcje umysłu, ponieważ wrażenia, szczególnie te mocne, zwracają na siebie uwagę, czyli tworzą w umyśle ośrodek koncentracji. Oprócz tego wrażenia pozostawiają w umyśle ślady, więc tworzy się ośrodek pamięci, który natomiast może służyć do porównywania wrażeń nowych z już zapamiętanymi, co tworzy ośrodek sądzenia. W ten sposób można wywieść inne funkcje ludzkiego rozumu; z wrażeń jednego zmysłu rozwija się całe życie psychiczne człowieka

Czym jest POSˇG CONDILLACA znaczenie w Słownik filozofia P .