POSTAWA APOLLIŃSKA co to jest
Definicja POSTAWA APOLLIŃSKA. Co znaczy postawy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co.

Co to jest POSTAWA APOLLIŃSKA

Definicja POSTAWA APOLLIŃSKA: w filozofii Nietzschego ustalenie postawy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co jasne, przejrzyste, opanowane, zrównoważone, harmonijne, doskonałe. Nazwa zaczerpnięta od imienia greckiego boga, Apollina

Czym jest POSTAWA APOLLIŃSKA znaczenie w Słownik filozofia P .