POSTAWA DIONIZYJSKA co to jest
Definicja POSTAWA DIONIZYJSKA. Co znaczy postawy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co.

Co to jest POSTAWA DIONIZYJSKA

Definicja POSTAWA DIONIZYJSKA: w filozofii Nietzschego ustalenie postawy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co pełne dynamiki, płodne, przekraczające wszelakie granice, twórcze, potężne, obalające prawa i rozbijające wszelakie harmonie. Nazwa zaczerpnięta od imienia greckiego boga, Dionizosa, który dla niemieckiego filozofa był symbolem życia

Czym jest POSTAWA DIONIZYJSKA znaczenie w Słownik filozofia P .