POZNANIE co to jest
Definicja POZNANIE. Co znaczy problemów filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) lub.

Co to jest Poznanie

Definicja POZNANIE: "narzędzie" umożliwiające zrozumienie problemów filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) lub umożliwiające dotarcie do prawdy w sposób pozarozumowy (jak u filozofów chrześcijańskich); wg starogreckich koncepcji to postrzeganie rzeczy dzięki zmysłów; Platon dodawał, iż poznajemy również świat dzięki rozumu i poznania wrodzonego, jest to takiego, które jest nam dane od urodzenia w formie wiedzy, która wyprzedza nasze postrzeganie; zwolennicy pragmatyzmu uważali, iż to jest przewidywanie tego, co nastąpi; naturą poznania jest zatem czynność praktyczna. Z racji na różnorodność postaw badawczych poznanie może być na przykład naukowe - wg Platona opiera się na metodzie dialektycznej, gwarantującej dotarcie do prawd powszechnych ogólnych, na których powinno zależeć naukowcom, rozumowe - wg Platona to rodzaj poznania, dzięki którego poznajemy ideę rzeczy albo samą rzecz, ponieważ myśl wspomaga postrzeganie, eksperymentalne - wg Ockhama pozwalające na bezpośrednie poznanie bytu; dla św. Bernarda poznanie to droga wiodąca ku prawdzie, opatrzona w łaskę; dla św. Tomasza to natomiast empiryczne upodobnienie się podmiotu do przedmiotu w akcie poznawczym, łączące "narzędzie" zmysłów i rozumu

Czym jest Poznanie znaczenie w Słownik filozofia P .