POZYTYWIZM co to jest
Definicja POZYTYWIZM. Co znaczy odrzucający w nauce spekulacje intelektualne, myślenie abstrakcyjne.

Co to jest POZYTYWIZM

Definicja POZYTYWIZM: dziewiętnastowieczny prąd umysłowy, odrzucający w nauce spekulacje intelektualne, myślenie abstrakcyjne, postulujący naukowcom przyjęcie postawy obiektywnego badacza wobec rzeczywistości i ograniczający działalność naukową tylko do faktów, wykorzystując sposoby empiryczne i racjonalistyczne; doktryna filozoficzna zainicjowana poprzez Comte´a, odnosząca się do edukacji, polityki i religii, zastępująca w nauce definicje metafizyczne "pozytywnymi", na przykład religia nie miała roztrząsać problemów związanych z Bogiem, lecz miała być religią człowieka; w dziedzinie polityki porządek socjalny powinien opierać się na rozdziale władzy duchowej od politycznej

Czym jest POZYTYWIZM znaczenie w Słownik filozofia P .