Co znaczy PRAGMATYZM?

Co znaczy Pragmatyzm

Definicja: koncepcja filozoficzna Amerykanina → Jamesa, która rozpowszechniła się na początku XX wieku i miała być opozycją dla ówczesnego → idealizmu, zajmująca się dwoma tematami: → metodą i teorią → prawdy; poprzez metodę rozumiano sposób rozstrzygania dyskusji metafizycznych, mających prowadzić teoretyczne rozważania do praktycznych celów; uważano, że jeśli z wielu tez wynikają te same konsekwencje praktyczne, to między tezami nie ma różnicy, a zatem możliwe jest istnienie prawd → obiektywnych, uniezależnionych od → subiektywnych punktów widzenia, a taka metoda wolna jest od → abstrakcji, ukierunkowuje myślenie w stronę → faktów, rzeczywistości; prawdę rozumiano jako właściwość myśli, a nie kopię rzeczywistości, a za prawdziwe uważano te myśli, które sprawdzają się w praktyce; dlatego nie ma prawd niezmiennych, są za to dynamiczne, zmieniające się, bo służą celom życiowym, są wytwarzane przez człowieka, innymi słowy: kryterium prawdy stanowią jej skutki; powyższe stanowisko określano także mianem → utylitaryzmu poznawczego.

Inne definicje jak z filozofii na literę P.