PRAKSEOLOGIA co to jest
Definicja PRAKSEOLOGIA. Co znaczy celowym działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność.

Co to jest PRAKSEOLOGIA

Definicja PRAKSEOLOGIA: edukacja o sprawnym, skutecznym i celowym działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność służących metod; do rozwoju tej edukacji wykorzystuje się między innymi teorię gier i postępy w cybernetyce i programowaniu sztucznej inteligencji. Jej twórcą jest Tadeusz Kotarbiński

Czym jest PRAKSEOLOGIA znaczenie w Słownik filozofia P .