PRAWDA POCHODNA co to jest
Definicja PRAWDA POCHODNA. Co znaczy wymagającej uzasadnienia; dzieli się na prawdę pochodną.

Co to jest PRAWDA POCHODNA

Definicja PRAWDA POCHODNA: rodzaj prawdy w logice Leibniza, wymagającej uzasadnienia; dzieli się na prawdę pochodną niezbędną (rozumową, odnoszącą się do możliwości tkwiących w faktach, co do których sam rozum się upewnia) i na prawdę pochodną przypadkową (faktyczną, opierającą się na faktach i ich dotyczącą); prawdy pochodne niezbędne mogą być sprowadzone do prawd pierwotnych dzięki zasady sprzeczności, z kolei prawdy pochodne faktyczne - dzięki zasady sprzeczności wspomaganej zasadą racji dostatecznej

Czym jest PRAWDA POCHODNA znaczenie w Słownik filozofia P .