PRAWO APRIORYCZNE co to jest
Definicja PRAWO APRIORYCZNE. Co znaczy dotyczące fenomenów i związków zachodzących pomiędzy nimi.

Co to jest PRAWO APRIORYCZNE

Definicja PRAWO APRIORYCZNE: w fenomenologii Husserla prawo dotyczące fenomenów i związków zachodzących pomiędzy nimi. Prawo to ujmowane jest intuicyjnie na drodze twierdzeń a priori. Do tych praw zalicza się twierdzenia obiektywne, oczywiste, na przykład matematyczne czy logiczne, jak to, iż barwę można widzieć, a muzykę słyszeć

Czym jest PRAWO APRIORYCZNE znaczenie w Słownik filozofia P .