PROBLEM UMYSŁ CIAŁO co to jest
Definicja PROBLEM UMYSŁ - CIAŁO. Co znaczy związku ciała i umysłu, który dla jednych miał postać.

Co to jest PROBLEM UMYSŁ - CIAŁO

Definicja PROBLEM UMYSŁ - CIAŁO: odwieczny problem odnoszący się do związku ciała i umysłu, który dla jednych miał postać monistyczną (umysł i ciało traktowane jako niepodzielna jedność), dla innych - dualistyczną (umysł i ciało to dwie różne substancje); w ramach tego zagadnienia zawiera się pytanie o to, co jest trwalsze, ważniejsze, bardziej przydatne w teorii poznania; Platon uważał, iż, z jednej strony, umysł ma prymat nad ciałem, bo dzięki niemu wiemy o istnieniu idei, z drugiej jednak ciało, a w pierwszej kolejności tkwiąca w nim dusza, posiada taką wiedzę o ideach, jakiej umysł nigdy nie osiągnie, bo przed narodzinami i po śmierci, będąc oddzieloną od ciała, posiada na ich temat tak zwany wiedzę "czystą"; dla Kartezjusza było jasne, iż umysł i ciało to dwie, wprawdzie niesamodzielne, lecz odrębne substancje, z których umysł jest ważniejszy, bo jest on miejscem naszej świadomości; wg Malebranche´a jedność ciała i umysłu dokonuje się dzięki interwencji Boga; dla Leibniza ciało i umysł współistnieją ze sobą w harmonii; natomiast dla Spinozy umysł i ciało to atrybuty jednej substancji - Boga

Czym jest PROBLEM UMYSŁ - CIAŁO znaczenie w Słownik filozofia P .