Co znaczy PRZEDMIOT?

Co znaczy Przedmiot

Definicja: jedno z podstawowych pojęć w filozofii; to, czego jesteśmy świadomi; dla → Arystotelesa to coś odbieranego przez zmysły, co trudno pomylić z czymś innym. Przykładem będzie chociażby dźwięk - trudno usłyszeć np. barwę i zapach (przedmiot właściwy); zdaniem → Kanta jest to coś, co zespoliło w sobie różnorodność → wyobrażeń podmiotu poznającego, bez udziału którego nie może zaistnieć; w → fenomenologii → Husserla jest tym, na co intencjonalnie został skierowany → akt świadomości, zwie się przedmiotem aktu; dla → egzystencjalistów narzędzie wykorzystywane przez człowieka, ujawniające swą odrębność, inność wówczas, gdy staje się dla nas zbędne, niepotrzebne, kiedy przestajemy się o nie troszczyć, jak powiadał → Heidegger.

Inne definicje jak z filozofii na literę P.