PRZEDMIOT co to jest
Definicja PRZEDMIOT. Co znaczy to, czego jesteśmy świadomi; dla Arystotelesa to coś odbieranego.

Co to jest PRZEDMIOT

Definicja PRZEDMIOT: jedno z podstawowych pojęć w filozofii; to, czego jesteśmy świadomi; dla Arystotelesa to coś odbieranego poprzez zmysły, co trudno pomylić z czymś innym. Odpowiednikiem będzie chociażby dźwięk - trudno usłyszeć na przykład barwę i zapach (element właściwy); zdaniem Kanta to jest coś, co zespoliło w sobie różnorodność wyobrażeń podmiotu poznającego, bez udziału którego nie może zaistnieć; w fenomenologii Husserla jest tym, na co intencjonalnie został skierowany akt świadomości, zwie się obiektem aktu; dla egzystencjalistów narzędzie używane poprzez człowieka, ujawniające swą odrębność, inność wówczas, gdy staje się dla nas zbędne, niepotrzebne, kiedy przestajemy się o nie troszczyć, jak powiadał Heidegger

Czym jest PRZEDMIOT znaczenie w Słownik filozofia P .