PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI co to jest
Definicja PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI. Co znaczy do odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej.

Co to jest PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI

Definicja PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI: ustalenie rewolucyjnej zmiany podejścia do odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej poprzez Kartezjusza. Wskazał on na człowieka jako źródło, gdzie należy szukać naszej wiedzy o otaczającym nas świecie, a nie w tymże świecie, jak to czyniono dotychczas, nie w przedmiocie, lecz w podmiocie, nie w materii, lecz w duchu świadomym swego istnienia, co znaczy nadanie myśli postaci samoświadomego bytu ("Cogito ergo sum")

Czym jest PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI znaczenie w Słownik filozofia P .