PRZYCZYNA FORMY co to jest
Definicja PRZYCZYNA FORMY. Co znaczy przedmiotu; w ujęciu Arystotelesa jedna z czterech zasad.

Co to jest PRZYCZYNA FORMY

Definicja PRZYCZYNA FORMY: definicja wskazujące na formę przedmiotu; w ujęciu Arystotelesa jedna z czterech zasad rozumiana jako siła wytwarzająca konsekwencje, "czynny pierwiastek" substancji, który, poddany oglądowi, pozwala snuć rozważania na temat własności przedmiotu, na przykład dlaczego jest taki, a nie inny

Czym jest PRZYCZYNA FORMY znaczenie w Słownik filozofia P .