PSYCHOANALIZA co to jest
Definicja PSYCHOANALIZA. Co znaczy Freuda, którego celem miało być wykrywanie, diagnozowanie i.

Co to jest PSYCHOANALIZA

Definicja PSYCHOANALIZA: prąd w psychologii rozwinięty za sprawą Freuda, którego celem miało być wykrywanie, diagnozowanie i leczenie nerwic, dotychczas będących chorobami nieuleczalnymi, zakładający istnienie w psychice ludzkiej sfery podświadomej ( id, ono), ukrytej pod świadomością ( jaźń, ego), i sfery nadświadomej ( nadjaźń, extra ego); argumentami potwierdzającymi istnienie tych sfer były twierdzenia: 1. w życiu psychicznym konsekwencje i ich powody może dzielić bardzo długi czas (powód może na przykład tkwić w jakimś przeżyciu doświadczonym w dzieciństwie, a jej konsekwencje objawią się dopiero po latach), z czego można wnioskować, iż powody muszą gdzieś być zepchnięte i zmagazynowane, 2. miejscem, gdzie gromadzą się przeżycia, jest podświadomość, 3. wykrycie i uwolnienie nieświadomych przeżyć z podświadomości leczy dolegliwości psychiczne, będące zazwyczaj skutkami przeżyć, które próbują się wyzwolić

Czym jest PSYCHOANALIZA znaczenie w Słownik filozofia P .