REALIZM co to jest
Definicja REALIZM. Co znaczy strony dostrzega w materii fundamentalny budulec wszystkiego, co.

Co to jest Realizm

Definicja REALIZM: pogląd filozoficzny, który z jednej strony dostrzega w materii fundamentalny budulec wszystkiego, co obecne w świecie, a z drugiej poszukuje odpowiedzi na pytania odnoszące się do rzeczywistości, na przykład co jest bytem, jaka jest jego natura, jakie są jego własności, zakładając istnienie jednej sfery bytów: konkretnych rzeczy, posiadających własności ogólne i jednostkowe, składające się na ich formę i tworzywo, a więc materię - tak rozumiał realizm Arystoteles; ponadto pogląd ten zakłada, iż rzeczywistość wypełniają istniejące niezależnie od naszego umysłu elementy ( Kant, Kartezjusz), iż należy rozdzielić świadomość od jaźni i ujmować świat jako mechanizm, z którego składników uczuciowych formułuje się element i podmiot, iż wrażenia są łącznikami pomiędzy obiektami a świadomością, w myśl łacińskiej sentencji "Sentio ergo sum" ("Doznaję wrażeń, więc jestem"), iż elementy poznajemy dzięki zmysłom

Czym jest Realizm znaczenie w Słownik filozofia R .