REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA co to jest
Definicja REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA. Co znaczy założenie to: istnienie świata realnego należy.

Co to jest Fenomenologiczna Redukcja

Definicja REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA: sposób naukowa Husserla; jej kluczowe założenie to: istnienie świata realnego należy dowodzić nie przez założenie a priori, iż on istnieje, lecz przez logiczną analizę procesu poznawania; badanie taka miała prowadzić do odrzucenia wszystkiego, co wątpliwe, prowadzić do "brania w nawias" tego, czego istnienia nie można dowieść przez mechanizm poznania, co w praktyce oznaczało "okrajanie", zmienianie zawartości wyobrażenia o czymś tak, aby wydobyć ostatecznie jego istotę

Czym jest Fenomenologiczna Redukcja znaczenie w Słownik filozofia R .