REGUŁA ETYCZNA co to jest
Definicja REGUŁA ETYCZNA. Co znaczy zdolność panowania nad afektami, utrzymywania ich w granicach.

Co to jest Etyczna Reguła

Definicja REGUŁA ETYCZNA: pogląd Kartezjusza, zakładający zdolność panowania nad afektami, utrzymywania ich w granicach użyteczności

Czym jest Etyczna Reguła znaczenie w Słownik filozofia R .