REZYDUUM co to jest
Definicja REZYDUUM. Co znaczy istotny obiekt funkcjonowania społeczeństwa zwany osadą psychiczną.

Co to jest Rezyduum

Definicja REZYDUUM: w koncepcji życia społecznego Pareta istotny obiekt funkcjonowania społeczeństwa zwany "osadą" psychiczną, rozumianą jako mocno zakorzenione w psychice ludzkiej wyobrażenie albo przekonanie mające wpływ na układy socjalne; do głownych rezyduów należą: kombinowanie, utrzymywanie stosunków socjalnych, uzewnętrznianie przeżyć poprzez jednostki, ochrona własności, obcowanie z innymi ludźmi

Czym jest Rezyduum znaczenie w Słownik filozofia R .