RICOEUR PAUL co to jest
Definicja RICOEUR PAUL. Co znaczy humanista, w początkach swej kariery naukowej wykorzystywał.

Co to jest Paul Ricoeur

Definicja RICOEUR PAUL: (1913) - współczesny francuski filozof humanista, w początkach swej kariery naukowej wykorzystywał metodę hermeneutyczną do interpretowania symbolu i mitu, rozumianych jako kluczy do zrozumienia życia wobec tego, co uznane za święte; następnie używał wspomnianej sposoby do interpretowania tekstu rozumianego jako mowa zakrzepła w piśmie, twór autonomiczny, żyjący własnym życiem w oderwaniu od autora, a której interpretacja dzieje się w aurze nieustannego przenikania się, wyjaśniania i rozumienia tego, co w takim tekście jest zawarte, aby ostatecznie dociec jego całościowego znaczenia. Ważniejsze prace: Symbolika zła, Egzystencja i hermeneutyka, Język, tekst, interpretacja

Czym jest Paul Ricoeur znaczenie w Słownik filozofia R .