Co znaczy ROZUM?

Co znaczy Rozum

Definicja: po grecku → logos, umysł; identyfikowany z → podmiotem wyposażonym w możliwość poznawania, potrafiącym zapamiętywać, wyobrażać sobie, postrzegać, odczuwać emocje, kojarzyć zdarzenia, odkrywać istotę przyczyn i zjawisk, itp.; wg → Heraklita wieczna boska siła kosmiczna, rządząca → wszechświatem i → człowiekiem; zdaniem → Epikura to środek do osiągnięcia → szczęścia, bo trafnie wybiera przyjemności i kieruje myślami; → Arystoteles z kolei rozumiał go jako najwyższą zdolność duszy, której atrybutami są: kierowanie → wolą (rozum praktyczny) i poznawanie (rozum teoretyczny); poza tym rozum posiada dwie cechy: receptywność (bierność) i samorzutność (czynność); bierność polega na operowaniu materiałem przyjmowanym od zmysłów (w tym przypadku rozum pełni rolę odbiornika duszy), czynność wprawia w działanie bierność, jest dlań siłą napędową; dla → św. Tomasza to władca duszy.

Inne definicje jak z filozofii na literę R.