Co znaczy ROZUM?

Co to jest Rozum

Definicja: po grecku logos, umysł; identyfikowany z podmiotem wyposażonym w sposobność poznawania, potrafiącym zapamiętywać, wyobrażać sobie, postrzegać, odczuwać emocje, kojarzyć zdarzenia, odkrywać istotę przyczyn i zjawisk, i tym podobne; wg Heraklita wieczna boska siła kosmiczna, rządząca wszechświatem i człowiekiem; zdaniem Epikura to środek do osiągnięcia szczęścia, ponieważ trafnie wybiera przyjemności i kieruje myślami; Arystoteles natomiast rozumiał go jako najwyższą umiejętność duszy, której atrybutami są: zarządzanie wolą (rozum praktyczny) i poznawanie (rozum teoretyczny); oprócz tego rozum posiada dwie cechy: receptywność (bierność) i samorzutność (czynność); bierność bazuje na operowaniu materiałem przyjmowanym od zmysłów (w tym przypadku rozum pełni rolę odbiornika duszy), czynność wprawia w działanie bierność, jest dlań siłą napędową; dla św. Tomasza to król duszy

Inne definicje jak z filozofii na literę Słownik filozofia na R .