SCHOLASTYKA co to jest
Definicja SCHOLASTYKA. Co znaczy filozofii chrześcijańskiej, ukształtowanej w IX i rozwijającej się.

Co to jest Scholastyka

Definicja SCHOLASTYKA: "szkolna wiedza"; nazwa średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej, ukształtowanej w IX i rozwijającej się do XV w., podporządkowującej sobie teologię; nazwa metody nauczania w szkołach średniowiecznych opartego na metodzie polegającej na przyjmowaniu z góry założonej prawdziwości dogmatów wiary, twierdzeń religijnych, prawd objawionych, bezkrytycznym przyjmowaniu wiedzy; nazwa sposoby dyskutowania wprowadzonej poprzez Abelarda, określanej regularnie jako bezproduktywna; wybitnymi przedstawicielami scholastyki byli między innymi Awicenna, Awerroes i Tomasz z Akwinu

Czym jest Scholastyka znaczenie w Słownik filozofia S .