Co znaczy SCHOLASTYKA?

Co to jest Scholastyka

Definicja: "szkolna wiedza"; nazwa średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej, ukształtowanej w IX i rozwijającej się do XV w., podporządkowującej sobie teologię; nazwa metody nauczania w szkołach średniowiecznych opartego na metodzie polegającej na przyjmowaniu z góry założonej prawdziwości dogmatów wiary, twierdzeń religijnych, prawd objawionych, bezkrytycznym przyjmowaniu wiedzy; nazwa sposoby dyskutowania wprowadzonej poprzez Abelarda, określanej regularnie jako bezproduktywna; wybitnymi przedstawicielami scholastyki byli między innymi Awicenna, Awerroes i Tomasz z Akwinu

Inne definicje jak z filozofii na literę Słownik filozofia na S .