Co znaczy SCHOLASTYKA?

Co znaczy Scholastyka

Definicja: "szkolna wiedza"; nazwa średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej, ukształtowanej w IX i rozwijającej się do XV w., podporządkowującej sobie teologię; nazwa sposobu nauczania w szkołach średniowiecznych opartego na metodzie polegającej na przyjmowaniu z góry założonej prawdziwości dogmatów wiary, twierdzeń religijnych, prawd objawionych, bezkrytycznym przyjmowaniu wiedzy; nazwa metody dyskutowania wprowadzonej przez → Abelarda, określanej często jako bezproduktywna; wybitnymi przedstawicielami scholastyki byli m.in. → Awicenna, → Awerroes i → Tomasz z Akwinu.

Inne definicje jak z filozofii na literę S.