SCHOPENHAUER ARTUR co to jest
Definicja SCHOPENHAUER ARTUR. Co znaczy idealistycznej doktryny, która w odróżnieniu do.

Co to jest Artur Schopenhauer

Definicja SCHOPENHAUER ARTUR: (1788-1860) - filozof niemiecki, twórca idealistycznej doktryny, która w odróżnieniu do metafizycznych spekulacji Fichtego, Schellinga i Hegla, opierała się na rzetelnej analizie danych empirycznych, przy zachowaniu reguł zdrowego rozsądku. Podobnie jak Kant uważał, iż poznajemy jedynie zjawiska ( fenomenalizm). Sposób, w jaki działa nasz umysł, wpływa na poznanie zewnętrzne, nadając mu swoją naturę - rzeczy same w sobie pozostają niepoznawalne - z jednym wyjątkiem. Schopenhauer zauważył, iż poznający podmiot sam przecież jest "rzeczą samą w sobie" i może na drodze introspekcji uzyskać samowiedzę - tak przezwyciężył kantowski agnostycyzm. Sądził przy tym, iż wskutek takiej samoanalizy ostateczną instancją naszej wewnętrznej natury okazuje się ślepa i bezrozumna wola. Irracjonalne, nigdy nie zaspokojone popędy rządzą nie tylko nami, lecz i całym kosmosem. Życie to męka, od której nie ma ucieczki. Możemy co najwyżej uczynić ją znośniejszą. Schopenhauer wskazał dwa zachowania mogące nam w tym pomóc: zdolność współczucia, ponieważ zajmując się cudzym cierpieniem zapominamy o własnym i kontemplację piękna ponieważ w stanie zachwytu pięknem sztuki popędy tracą nad nami władzę. Ta pesymistyczna wizja życia i świata natchnęła nie tyle filozofów (w owym czasie panował niepodzielnie heglizm, którego Schopenhauer był zresztą nieprzejednanym krytykiem), co raczej romantycznych poetów. Tylko Nietzsche przyznawał się do duchowego z nim pokrewieństwa. Autor między innymi dwutomowego dzieła Świat jako wola i przedstawienie

Czym jest Artur Schopenhauer znaczenie w Słownik filozofia S .