Co znaczy SYLOGIZM?

Co znaczy Sylogizm

Definicja: wnioskowanie; synonim → dedukcji; jedno z podstawowych → pojęć w → logice → Arystotelesa, w znaczeniu którego zawarty jest nakaz podporządkowania tego, co mniej ogólne, temu, co bardziej ogólne. Sylogizm to również wyciąganie wniosków, na podstawie dwóch różnych sądów, które łączy jedno wspólne pojęcie, np. twierdzenia "Jan jest człowiekiem" i "Człowiek jest śmiertelny" pozwalają wnioskować o tym, że Jan jest śmiertelny.

Inne definicje jak z filozofii na literę S.