Co znaczy SYLOGIZM?

Co znaczy Sylogizm

Wyjaśnienie definicji: wnioskowanie; synonim → dedukcji; jedno z podstawowych → pojęć w → logice → Arystotelesa, w znaczeniu którego zawarty jest nakaz podporządkowania tego, co mniej ogólne, temu, co bardziej ogólne. Sylogizm to również wyciąganie wniosków, na podstawie dwóch różnych sądów, które łączy jedno wspólne pojęcie, np. twierdzenia "Jan jest człowiekiem" i "Człowiek jest śmiertelny" pozwalają wnioskować o tym, że Jan jest śmiertelny.

Inne definicje z filozofii na literę S.