Co znaczy SYLOGIZM?

Co to jest Sylogizm

Definicja: wnioskowanie; przeciwieństwo dedukcji; jedno z podstawowych pojęć w logice Arystotelesa, w znaczeniu którego zawarty jest nakaz podporządkowania tego, co mniej ogólne, temu, co bardziej ogólne. Sylogizm to także wyciąganie wniosków, na podstawie dwóch różnych sądów, które łączy jedno wspólne definicja, na przykład twierdzenia "Jan jest człowiekiem" i "Człowiek jest śmiertelny" pozwalają wnioskować o tym, iż Jan jest śmiertelny

Inne definicje jak z filozofii na literę Słownik filozofia na S .