SZKOŁA ATEŃSKA co to jest
Definicja SZKOŁA ATEŃSKA. Co znaczy której działalność przypada na V w. n.e., kontynuująca poglądy.

Co to jest SZKOŁA ATEŃSKA

Definicja SZKOŁA ATEŃSKA: jedna z trzech szkół filozoficznych, której działalność przypada na V w. n.e., kontynuująca poglądy Platona. Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Proklos, który postawił sobie zadanie połączenia erudycyjnych aspiracji neoplatończyków z ich metafizycznymi dążeniami, mieszając przy tym mitologię z edukacją, wprowadzając do tej ostatniej demony i bóstwa. W szkole kontynuowano te poglądy Platona, które odnosiły się do hipostaz Erosa, Prawdy i Wiary, aby wykazać, iż stan mistyczny jest tym, do którego zmierza wszelakie życie. Zobacz: szkoła aleksandryjsko-rzymska, szkoła syryjska

Czym jest SZKOŁA ATEŃSKA znaczenie w Słownik filozofia S .