TEORIA IMPETU co to jest
Definicja TEORIA IMPETU. Co znaczy ockhamistów, przeciwstawiająca się dynamice Arystotelesa.

Co to jest TEORIA IMPETU

Definicja TEORIA IMPETU: teoria dynamiki stworzona poprzez ockhamistów, przeciwstawiająca się dynamice Arystotelesa, zakładająca, iż ruch raz rozpoczęty trwa, mimo iż nie jest podtrzymywany poprzez jakiekolwiek działające siły poruszające element; owo trwanie ruch zawdzięcza impetowi rozumianemu jako siła rozpędowa nadana ciału przy wytrąceniu go ze stanu bezruchu; impet jest proporcjonalny do prędkości, z jaką ciało zostaje poruszone i do ilości materii, jaką ciało zawiera; teorią impetu tłumaczono między innymi przyspieszenie i tak zwany mechanikę nieba, a więc poruszanie się ciał kosmicznych na niebie

Czym jest TEORIA IMPETU znaczenie w Słownik filozofia T .