TOMIZM co to jest
Definicja TOMIZM. Co znaczy można zrekapitulować w następujący sposób: w przeciwieństwie od innych.

Co to jest Tomizm

Definicja TOMIZM: filozofia św. Tomasza z Akwinu, którą można zrekapitulować w następujący sposób: w przeciwieństwie od innych potrafił oddzielić kwestię wiary od wiedzy, objawienia od rozumu i teologię od filozofii; przyjął założenie, iż tylko rzeczy jednostkowe są nam dane (nazywał je substancjami), z kolei to, co zwiemy uniwersaliami, jedynie w nich tkwi; wyodrębnił składniki bytu: istotę i istnienie i wskazał na złożoną naturę substancji cielesnych ( forma i materia), wskazał na istnienie bytów możliwych ( potencja) i rzeczywistych ( akty): forma jest aktem - materia potencją; dał pięć dowodów na istnienie Boga, uważając go za: 1. pierwszą przyczynę ruchu, 2. za przyczynę istnienia świata, 3. za istotę niezbędną, 4. za istotę najdoskonalszą, 5. za istotę działającą celowo; dowodził, iż świat powstał z niczego, a jego powstanie dokonało się za sprawą Boga, które z jego strony było aktem woli, nie konieczności, i nastąpiło w okresie; założył hierarchię ważności bytów, w myśl której wszystkie powstania egzystują w świecie i niemożliwa jest zmiana "szczebla", do którego od urodzenia się jest przypisanym; twierdził, iż należy łączyć poznanie zmysłowe z umysłowym, iż podmiot w czasie poznania upodabnia się do poznawanego przedmiotu; elementy materialne poznajemy rozumem, duszą i, pośrednio, dzięki refleksji; cel życia widział w osiągnięciu szczęścia rozumianego jako poznanie Boga

Czym jest Tomizm znaczenie w Słownik filozofia T .