ZAKŁAD PASCALA co to jest
Definicja ZAKŁAD PASCALA. Co znaczy rozwiązaniu kwestii czy Bóg istnieje, czy nie, na postawieniu.

Co to jest ZAKŁAD PASCALA

Definicja ZAKŁAD PASCALA: rozumowanie Pascala, opierające na rozwiązaniu kwestii czy Bóg istnieje, czy nie, na postawieniu pytania: co jest dla człowieka bardziej korzystne - uznanie, iż Bóg jest czy to, iż Go nie ma; wg Pascala wybór pierwszej możliwości, nawet jeżeli się okaże, iż On nie istnieje, sprawia, iż człowiek nic nie traci i zarazem nie zyskuje niczego; jeżeli jednak okaże się, iż Bóg istnieje, to człowiek osiągnie szczęście i życie wieczne, zatem nasuwa się następująca konkluzja: gdy człowiek postawi na istnienie Boga, nie zawsze na tym zyska, lecz z pewnością nic nie straci

Czym jest ZAKŁAD PASCALA znaczenie w Słownik filozofia Z .