ANIONY co to jest
Co znaczy aniony? W fizyce elektrycznym dążą do anody (na przykład w procesie elektrolizy). A.

Definicja Aniony

Co to jest ANIONY: jony ujemnie naładowane (o nadmiarze elektronów); w polu elektrycznym dążą do anody (na przykład w procesie elektrolizy). A. występują m. in. w roztworach soli kwasów i zasad, w kryształach jonowych i w stopionych związkach jonowych

Czym jest Aniony znaczenie w Słownik fizyka na A .