Oceń przydatność:

     

Definicja: Bar

» pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tzw. berylowców; występuje w postaci minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym chemicznie - gwałtownie reaguje z wodą i łatwo utlenia się w powietrzu; temperatura topnienia wynosi ok. 710 C, a gęstość 3,76 g/cm3; stosowany jest do produkcji farb, luminoforów szkła, a także w pirotechnice.

Inne pojęcia z fizyki na literę B

Podobne definicje:

  • waga Coulomba - waga torsyjna, zbudowana przez Coulomba w celu pomiaru siły
  • gęstość stanów - pojęcie z pasmowego modelu ciała stałego. Jest to stosunek
  • przysłona - urządzenie stosowane wukładach optycznych do regulowania
  • grupa fal - zbiór fal zawierający fale, których długości niewiele się
  • platyna - pierwiastek chemiczny zVIII grupy układu okresowego; liczba

Co oznacza bar? wytłumaczenie pojęcia.