Oceń przydatność:

     

Definicja: Bar

» pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tzw. berylowców; występuje w postaci minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym chemicznie - gwałtownie reaguje z wodą i łatwo utlenia się w powietrzu; temperatura topnienia wynosi ok. 710 C, a gęstość 3,76 g/cm3; stosowany jest do produkcji farb, luminoforów szkła, a także w pirotechnice.

Inne pojęcia z fizyki na literę B

Podobne definicje:

  • Josephson, Brian David - fizyk angielski, kierownik Laboratorium Cavendisha
  • falowy wektor - wektor k owartości liczby falowej, zorientowany wkierunku
  • układ środka masy - układ odniesienia, którego początek znajduje się w środku
  • obiektyw - układ optyczny składający się zjednej lub wielu soczewek
  • F - farad

Co oznacza bar? wytłumaczenie pojęcia.