Co to jest Bar

Definicja bar

Co to jest: pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tak zwany berylowców; występuje w formie minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym chemicznie - gwałtownie reaguje z wodą i łatwo utlenia się w powietrzu; temperatura topnienia wynosi około 710 C, a gęstość 3,76 g/cm3; służący jest do produkcji farb, luminoforów szkła, a również w pirotechnice

Inne definicje jak Bar z słownika fizyki na literę Słownik fizyka na B .