Co to jest Bar

Definicja bar

Co to jest: pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tzw. berylowców; występuje w postaci minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym chemicznie - gwałtownie reaguje z wodą i łatwo utlenia się w powietrzu; temperatura topnienia wynosi ok. 710 C, a gęstość 3,76 g/cm3; stosowany jest do produkcji farb, luminoforów szkła, a także w pirotechnice.

Inne pojęcia jak Bar z fizyki na literę B.