WZÓR BAROMETRYCZNY co to jest
Co znaczy barometryczny wzór? W fizyce jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = p0e.

Definicja Barometryczny Wzór

Co to jest BAROMETRYCZNY WZÓR: wzór opisujący zależność ciśnienia gazu, znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = p0e-mgh/kT, gdziep0 - ciśnienie na poziomie h = 0, m - masa cząstki gazu, g - przyspieszenie ziemskie, k - stała Boltzmanna, T - temperatura gazu w skali bezwzględnej, e - podstawa logarytmu naturalnego

Czym jest Wzór Barometryczny znaczenie w Słownik fizyka na B .