BETATRON co to jest
Co znaczy betatron? W fizyce są poprzez wirowe pole elektryczne indukowane zmiennym polem.

Definicja Betatron

Co to jest BETATRON: akcelerator cykliczny elektronów. Elektrony przyspieszane są poprzez wirowe pole elektryczne indukowane zmiennym polem magnetycznym i mogą osiągać energie rzędu kilkudziesięciu MeV. Pole magnetyczne produkowane poprzez elektromagnes służy nie tylko do wytworzenia pola elektrycznego, lecz również do utrzymania rozpędzanych elektronów na orbitach kołowych. Elektrony poruszają się w komorze próżniowej umieszczonej pomiędzy biegunami elektromagnesu. Po uzyskaniu odpowiedniej energii są one emitowane ze znajdującej się w komorze wyrzutni lub doprowadzane do zderzenia z tarczą znajdującą się wewnątrz komory. B. są źródłami szybkich elektronów albo twardego promieniowania rentgenowskiego. Służące są nie tylko w badaniach jądrowych, lecz również w technice i w medycynie

Czym jest Betatron znaczenie w Słownik fizyka na B .