Oceń przydatność:

Definicja Stan bezpostaciowy

Opis: stan amorficzny, jedna z form skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną cechą jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym to szkła nieorganiczne, kauczuki, gumy, żywice itp. Ich własności fizyczne są izotropowe ( izotropia), jeśli nie działają na nie pola zewnętrzne (np. elektryczne lub mechaniczne). Stan szklisty może być w pewnym przybliżeniu traktowany jak stan ciekły o bardzo dużej lepkości.

Inne pojęcia z fizyki na literę B

Podobne definicje:

  • cyklon - obszar obniżonego ciśnienia w atmosferze (niż), w którym
  • dyfrakcja światła - ugięcie fal świetlnych na brzegach przesłon i otworach
  • widzenie obuoczne - zdolność do odbierania wrażeń wzrokowych łącznie obydwoma
  • sekunda - podstawowa jednostka czasu wukładzie SI (i winnych układach
  • równanie ciągłości - jedno zpodstawowych praw rządzących przepływem cieczy

Co oznacza bezpostaciowy stan? wytłumaczenie pojęcia.