Oceń przydatność:

     

Definicja: Stan bezpostaciowy

» stan amorficzny, jedna z form skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną cechą jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym to szkła nieorganiczne, kauczuki, gumy, żywice itp. Ich własności fizyczne są izotropowe ( izotropia), jeśli nie działają na nie pola zewnętrzne (np. elektryczne lub mechaniczne). Stan szklisty może być w pewnym przybliżeniu traktowany jak stan ciekły o bardzo dużej lepkości.

Inne pojęcia z fizyki na literę B

Podobne definicje:

  • powietrze - mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską. Średni skład
  • astrograf - przyrząd używany w astronomii do fotografowania obiektów
  • moment obrotowy - moment siły powodujący obrót ciała
  • świecenie nocnego nieba - promieniowanie nieba wpogodną ibezksiężycową noc. Składa
  • napięcie Volty - różnica potencjałów między punktami na powierzchni

Co oznacza bezpostaciowy stan? wytłumaczenie pojęcia.