Oceń przydatność:

     

Definicja: Stan bezpostaciowy

» stan amorficzny, jedna z form skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną cechą jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym to szkła nieorganiczne, kauczuki, gumy, żywice itp. Ich własności fizyczne są izotropowe ( izotropia), jeśli nie działają na nie pola zewnętrzne (np. elektryczne lub mechaniczne). Stan szklisty może być w pewnym przybliżeniu traktowany jak stan ciekły o bardzo dużej lepkości.

Inne pojęcia z fizyki na literę B

Podobne definicje:

  • fotoprzewodnictwo - zmiana przewodnictwa elektrycznego ciała pod wpływem
  • stopy magnetyczne - stopy, które posiadają właściwości ferromagnetyczne
  • energia - skalarna wielkość fizyczna przydatna w ilościowej analizie
  • sensytometr - urządzenie do naświetlania próbek materiałów
  • molowa objętość - objętość jednego mola substancji. Dla gazów o.m. jest

Co oznacza bezpostaciowy stan? wytłumaczenie pojęcia.