Co to jest Stan bezpostaciowy

Definicja bezpostaciowy stan

Opis: stan amorficzny, jedna z form skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną cechą jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym to szkła nieorganiczne, kauczuki, gumy, żywice itp. Ich własności fizyczne są izotropowe ( izotropia), jeśli nie działają na nie pola zewnętrzne (np. elektryczne lub mechaniczne). Stan szklisty może być w pewnym przybliżeniu traktowany jak stan ciekły o bardzo dużej lepkości.

Inne pojęcia z fizyki na literę B