Co to jest Stan bezpostaciowy

Definicja bezpostaciowy stan

Co to jest: stan amorficzny, jedna z form skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną właściwością jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym to szkła nieorganiczne, kauczuki, gumy, żywice i tym podobne Ich własności fizyczne są izotropowe ( izotropia), jeżeli nie działają na nie pola zewnętrzne (na przykład elektryczne albo mechaniczne). Stan szklisty może być w pewnym przybliżeniu traktowany jak stan ciekły o bardzo dużej lepkości

Inne definicje jak Stan bezpostaciowy z słownika fizyki na literę Słownik fizyka na B .