Oceń przydatność:

     

Definicja: Biofizyka

» dział nauki badający fizyczne i fizykochemiczne podstawy procesów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach. Bada też wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na organizmy żywe. Jest to nauka interdyscyplinarna łącząca fizykę i chemię z biologią i medycyną. Odgrywa szczególną rolę w diagnostyce medycznej i terapii.

Inne pojęcia z fizyki na literę B

Podobne definicje:

  • Esaki, Leo - fizyk japoński; 1956-60 pracownik laboratorium firmy Sony w
  • pozytyw - wfotografii obraz, którego barwy odpowiadają barwom
  • implantacja jonów - wstrzeliwanie jonów do półprzewodnika przez bombardowanie
  • zderzenie częściowo sprężyste - zderzenie, w którym część energii kinetycznej zderzających
  • kulomb - jednostka ładunku elektrycznego; 1 C jest to ładunek

Co oznacza biofizyka? wytłumaczenie pojęcia.