BIOFIZYKA co to jest
Co znaczy biofizyka? W fizyce mechanizmów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach.

Definicja Biofizyka

Co to jest BIOFIZYKA: dział edukacji badający fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach. Bada także wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na organizmy żywe. To jest edukacja interdyscyplinarna łącząca fizykę i chemię z biologią i medycyną. Odgrywa szczególną rolę w diagnostyce medycznej i terapii

Czym jest Biofizyka znaczenie w Słownik fizyka na B .