POMIARU BŁĄD co to jest
Co znaczy błąd pomiaru? W fizyce fizycznej z wartością tej wielkości, którą w danym momencie możemy.

Definicja Błąd Pomiaru

Co to jest BŁĄD POMIARU: niezgodność otrzymanego wyniku pomiaru określonej wielkości fizycznej z wartością tej wielkości, którą w danym momencie możemy uważać za najbliższą wartości rzeczywistej. Wartość rzeczywista jest definicją idealnym i przeważnie nie jest znana. Możemy zbliżać się do tej wartości poprawiając technikę pomiaru, eliminując czynniki zakłócające pomiar i wreszcie wykonując pomiar wielokrotnie, by znaleźć w najwyższym stopniu prawdopodobną wartość wielkości mierzonej. Rozróżnia się b.p. s y s t e-m a t y c z n e i p r z y p a d k o w e. Błędy systematyczne są takie same w każdym pomiarze i wynikają na przykład z wad użytych przyrządów. Błędy te, w przypadku ich wykrycia, są łatwe do wyeliminowania. Błędy przypadkowe to niepewności będące immanentną właściwością każdego pomiaru. Podlegają one pewnym prawom statystycznym, dzięki którym można określić wartość w najwyższym stopniu prawdopodobną i niepewności z nią powiązane. Zobacz także Gaussa rozkład

Czym jest Pomiaru Błąd znaczenie w Słownik fizyka na B .