PRAWO BREWSTERA co to jest
Co znaczy Brewstera prawo? W fizyce którym światło odbite od powierzchni dielektryka jest.

Definicja Brewstera Prawo

Co to jest BREWSTERA PRAWO: prawo określające kąt padania promienia świetlnego, przy którym światło odbite od powierzchni dielektryka jest kompletnie spolaryzowane. Światło padające na powierzchnię dielektryka ulega częściowo odbiciu, a częściowo załamaniu. Obie wiązki, odbita i załamana, są częściowo spolaryzowane ( polaryzacja światła). Istnieje taki kąt padania światła B, przy którym promienie odbity i załamany tworzą kąt 90. Oba promienie są wówczas kompletnie spolaryzowane - promień załamany w płaszczyźnie padania, a promień odbity prostopadle do niej. Kąt B, nazywany kątem Brewstera, spełnia warunek (p.B.):tgB = n, gdzie n jest współczynnikiem załamania światła (ośrodka, gdzie rozchodzi się promień załamany względem ośrodka, z którego światło pada)

Czym jest Prawo Brewstera znaczenie w Słownik fizyka na B .