CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE co to jest
Co znaczy całkowite wewnętrzne odbicie? W fizyce różnych wartościach współczynnika załamania.

Definicja Całkowite Wewnętrzne Odbicie

Co to jest CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE: całkowite odbicie światła od granicy dwóch ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania. Zdarzenie takie zachodzi, gdy światło biegnie z ośrodka o większym współczynniku załamania (optycznie gęstszego) do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania (optycznie rzadszego). Na granicy ośrodków wiązka światła ulega rozszczepieniu na wiązkę odbitą i załamaną, jednakże po przekroczeniu pewnej wartości kąta padania, zwanej kątem granicznym, światło odbija się kompletnie, tzn. nie wydostaje się z ośrodka gęstszego. Kąt graniczny spełnia relację: sin = n1/n2, gdzie n1 i n2 to współczynniki załamania światła ośrodka rzadszego i gęstszego. Zdarzenie to obserwować można w razie, gdy promień świetlny wydostaje się ze szkła albo z wody powyżej jej powierzchnię. C.w.o. wykorzystuje się w światłowodach

Czym jest całkowite wewnętrzne odbicie znaczenie w Słownik fizyka na C .