CELSJUSZA SKALA co to jest
Co znaczy Celsjusza skala? W fizyce wprowadzona w 1742 poprzez szwedzkiego fizyka i astronoma A.

Definicja Celsjusza Skala

Co to jest CELSJUSZA SKALA: skala temperatury wyrażona w C (stopniach Celsjusza), wprowadzona w 1742 poprzez szwedzkiego fizyka i astronoma A. Celsiusa. Oparta jest na dwóch charakterystycznych temperaturach. Temperaturę zamarzania chemicznie czystej wody pod ciśnieniem normalnym (1 atm) przyjmuje się jako 0 C, z kolei temperaturę jej wrzenia, również pod normalnym ciśnieniem, jako 100 C. Stopień w skali Celsjusza równy jest stopniowi w skali bezwzględnej (1C = 1 K). Temperatura wyrażona w s.C. tc jest związana z temperaturą wyrażoną w skali bezwzględnej T następującą zależnością: tc = T- 273,15

Czym jest Celsjusza skala znaczenie w Słownik fizyka na C .