CIEPŁO SPALANIA co to jest
Co znaczy ciepło spalania? W fizyce warunkach normalnych 1 kg substancji zakładając, iż powstający.

Definicja Ciepło Spalania

Co to jest CIEPŁO SPALANIA: ciepło wydzielające się w procesie całkowitego spalania w warunkach normalnych 1 kg substancji zakładając, iż powstający wskutek tego procesu dwutlenek węgla występuje w formie gazowej, z kolei woda w stanie ciekłym. Jednostką c.s. jest 1 J/kg

Czym jest ciepło spalania znaczenie w Słownik fizyka na C .