CIEPŁO TOPNIENIA co to jest
Co znaczy ciepło topnienia? W fizyce by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić.

Definicja Ciepło Topnienia

Co to jest CIEPŁO TOPNIENIA: liczba ciepła, jaką należy dostarczyć masie 1 kg substancji, by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić ją ze stanu stałego w stan ciekły. C.t. jest ciepłem przemiany fazowej, jaką jest topnienie, i jest równe co do wartości ciepłu krzepnięcia (jednostka - 1 J/kg)

Czym jest ciepło topnienia znaczenie w Słownik fizyka na C .