CIEPŁO co to jest
Co znaczy ciepło? W fizyce przekazywania energii między dwoma układami termodynamicznymi (na.

Definicja Ciepło

Co to jest CIEPŁO: jedno z pojęć termodynamiki powiązane ze metodą przekazywania energii między dwoma układami termodynamicznymi (na przykład ciałami). Ciało nie izolowane cieplnie może oddawać innemu ciału (zwłaszcza otoczeniu) część swojej energii wewnętrznej w sposób bezpośredni bez wykonywania pracy. Ta zamiana energii dokonuje się w drodze indywidualnych wymian między cząsteczkami dwóch kontaktujących się termicznie ciał. C., podobnie jak robota, nie jest nową odmianą energii, a jedynie metodą jej przekazywania. Mówiąc o ilości ciepła dostarczanej ciału, substancji albo układowi, mamy na myśli liczba energii przekazanej tym metodą. liczba energii przekazywanej w formie c. wyrażamy w dżulach (J). Pozaukładową jednostką ciepła, czasami jeszcze stosowaną, jest kaloria (1 kaloria = 4,1868 J)

Czym jest ciepło znaczenie w Słownik fizyka na C .