CIŚNIENIE co to jest
Co znaczy ciśnienie? W fizyce siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na.

Definicja Ciśnienie

Co to jest CIŚNIENIE: rozmiar fizyczna charakteryzująca stan płynu związany z siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na ściany naczynia, gdzie płyn się znajduje. To jest rozmiar skalarna definiowana w dowolnym punkcie jako relacja siły F działającej prostopadle do możliwie małej powierzchni S zawierającej ten pkt.: . Jednostką ciśnienia jest paskal (Pa): 1 Pa = N/m2

Czym jest ciśnienie znaczenie w Słownik fizyka na C .