CLAPEYRONA RÓWNANIE co to jest
Co znaczy Clapeyrona równanie? W fizyce jednoskładnikowym gazem doskonałym, wówczas spełniona jest.

Definicja Clapeyrona Równanie

Co to jest CLAPEYRONA RÓWNANIE: równanie stanu gazu doskonałego. Jeżeli gaz jest jednoskładnikowym gazem doskonałym, wówczas spełniona jest zależność:pV = nRT, gdzie p - ciśnienie, V - objętość, T - temperatura bezwzględna gazu, n - liczba moli gazu, R - uniwersalna stała gazowa. Z r.C. wynikają prawa Boylea-Mariottea, Gay-Lussaca i Charlesa.Clarka ogniwo - ogniwo galwaniczne stosowane jako napięcie odniesienia (tak zwany ogniwo normalne) w pomiarach kompensacyjnych. W temperaturze 15 C napięcie o.C. wynosi 1,4324 V. Elektrodę ujemną stanowi amalgamat cynku, elektrolitem jest roztwór siarczanu cynku, a elektrodą dodatnią elektroda rtęciowa pokryta mieszaniną siarczanów rtęciowego i cynkowego

Czym jest Clapeyrona równanie znaczenie w Słownik fizyka na C .