CLAUSIUS RUDOLF JULIUS co to jest
Co znaczy Clausius, Rudolf Julius Emmanuel? W fizyce Wrzburgu i Bonn. Jest autorem prac.

Definicja Clausius, Rudolf Julius Emmanuel

Co to jest CLAUSIUS, RUDOLF JULIUS EMMANUEL: fizyk niemiecki, prof. politechniki w Zurychu i uniw. w Wrzburgu i Bonn. Jest autorem prac poświęconych termodynamice, kinetycznej teorii gazów, a również teorii elektryczności i magnetyzmu. Przyczynił się do stworzenia II zasady termodynamiki i wprowadził definicja entropii. Na gruncie termodynamiki wyjaśnił zależności temperatur wrzenia i topnienia od ciśnienia ( Clapeyrona-Clausiusa równanie). Opracował teorię polaryzacji dielektryków; na jej podstawie podał związek między przenikalnością elektryczną i polaryzowalnością cząsteczek dielektryka ( Clausiusa-Mossottiego wzór)

Czym jest Clausius, Rudolf Julius Emmanuel znaczenie w Słownik fizyka na C .