ZJAWKO MOUTONA COTTONA co to jest
Co znaczy Cottona-Moutona zjawisko? W fizyce cieczy optycznie izotropowych. Pod wpływem pola.

Definicja Cottona-Moutona Zjawisko

Co to jest COTTONA-MOUTONA ZJAWISKO: wymuszona poprzez pole magnetyczne anizotropia optyczna cieczy optycznie izotropowych. Pod wpływem pola magnetycznego, którego natężenie jest prostopadłe do kierunku biegu promieni, w cieczy pojawia się zdarzenie dwójłomności. Rozmiar obserwowanego efektu zależy od wartości indukcji magnetycznej, natury cieczy, a również temperatury. Podobny sukces obserwuje się w cieczach poddanych działaniu pola elektrycznego. Zobacz także Kerra zdarzenie

Czym jest Zjawisko Moutona Cottona znaczenie w Słownik fizyka na C .