CZAS RELAKSACJI co to jest
Co znaczy czas relaksacji? W fizyce równowagi. Mechanizm powrotu tytułujemy relaksacyjnym, jeżeli.

Definicja Czas Relaksacji

Co to jest CZAS RELAKSACJI: czas charakteryzujący prędkość powrotu układu do stanu równowagi. Mechanizm powrotu tytułujemy relaksacyjnym, jeżeli jego prędkość jest proporcjonalna do "odległości" od stanu równowagi. Jeśli stan układu charakteryzuje wyznacznik f, to jego relaksacyjne zmiany opisuje równanie: df/dt = - (f - f0)/, gdzie f0 jest wartością wyznacznika w stanie równowagi. Rozwiązaniem tego równania jest funkcja eksponencjalna. Sedno fizyczny cz.r. jest taki, iż po jego upływie odchylenie od stanu równowagi (f - f0) maleje e razy (e - podstawa logarytmu naturalnego)

Czym jest czas relaksacji znaczenie w Słownik fizyka na C .