CZAS ŻYCIA co to jest
Co znaczy czas życia? W fizyce nietrwałych izotopów, cząstek elementarnych albo nadmiarowych.

Definicja Czas Życia

Co to jest CZAS ŻYCIA: średni czas istnienia nietrwałych układów, na przykład nietrwałych izotopów, cząstek elementarnych albo nadmiarowych nośników prądu. Cz.ż. wiąże się z okresem połowicznego rozpaduT prostą relacją

Czym jest czas życia znaczenie w Słownik fizyka na C .