CZĘSTOŚĆ KOŁOWA co to jest
Co znaczy częstość kołowa? W fizyce c i ą k ą t o w ą albo p u l s a c j ą. Gdy ruch obrotowy jest.

Definicja Częstość Kołowa

Co to jest CZĘSTOŚĆ KOŁOWA: wartość prędkości kątowej , nazywana również c z ę s t o-ś c i ą k ą t o w ą albo p u l s a c j ą. Gdy ruch obrotowy jest jednostajny, wówczas , gdzie jest częstotliwością, a T okresem

Czym jest częstość kołowa znaczenie w Słownik fizyka na C .